Kомин за камина

Горивната камера е предназначена да гори само на дърва . Всичко останало е забранено!

Задължителната височина на комина е минимум 4-6 метра – изискване за добра тяга. Когато камината е в къща, задължително комина завършва с поставена шапка. Фирмат Камини Евростандарт ООД предлага коминни системи Шийдел - модели от неръждаема стомана и керамични с модули - Керамичен елемент за отвеждане на кондензата > Вентилационна решетка >  Вратичка за почистване > Тръба с отвор за вратичка за почистване > Слепващ кит за керамика > Тръба с отвор за димен канал под 45 и 90 градуса > Преден изолационен панел > Коминно тяло UNI Plus > Отвор за армиране > Канал за вентилация > Топлоизолация > Керамична тръба UNI Plus > Коминно тяло UNI Plus > Коминни тела UNI Final > Топлоизолация завършва на 8 см. от горния край на комина > Покриваща плоча  и Отвеждащ конус . За оптимално горене влажността на цепениците не трябва да бъде по-висока от 20%. Освен това е необходимо да знаете, че използването на мокри цепеници води до замърсяване със сажди, част от които полепват по вътрешната страна на стъклото( т.е. стъклото ще се зацапва по-бързо ).За да избегнете риск от  възпламеняване на комина, предизвикано от натрупването на налепи по тръбите, трябва да ангажирате квалифицирано лице, което да почисти комина поне 1 път годишно, в случай на непрекъсната употреба и особено ако поддържате слабо горене на камината. Не се препоръчва почистване с химични вещества. Ако все пак използвате такива вещества, то те трябва да са специално предназначени за целта и се прилагат само след механично почистване на комина.