Пелетни горелки Диа 33

Пелетни горелки Диа 33


Пелетни горелки от фирма "Камини Евростандарт" изработени от 5мм ГВ стомана - 30 kW.


Пелетната горелка се разполага така, че да има достатъчно място за чистене, отстраняване на сажди от горелката, горивната камера или котела и тръбите за изгорели газове. Горелката се поставя в отвора на горивната камера или котела със съответното уплътнение. Закрепва се с гайки или други приспособления за изтегляне и затягане на пелетната горелка. Връзката между горелката и горивната камера трябва да бъде добре уплътнена , с цел да няма изтичане на изгорели газове в помещението, където е камината или котела. При монтаж пелетната горелка да е в оптимално хоризонтално положение. Бункерът се поставя в непосредствена близост до котела или камина, като се внимава да отстои на безопасно противопожарно отстояние. Бункерът задължително трябва да бъде направен от негорим материал. Поставя се тръбата на шнека в бункера под 45 градуса. Пристъпва се към пълнене на бункера с пелети. По време на изсипване на чувалите с пелети се внимава да не попаднат в бункера твърди предмети, които в последствие  ще нарушат нормалната работа на горелката. Шнекът черпи пелети от бункера и ги пропуска към горивната камера. Пелетите се дозират чрез промяна времето на работа на шнека. Първоначалното зареждане на шнека с пелети става като щепселът на шнека се включи директно в електрически контакт с 230 V напрежение. Шнекът се държи включен до момента, в който започнат да падат пелети в гъвкавата или твърда връзка с горелката. В този момент щепселът на шнека се изключва от електрическата мрежа и се включва в контакта на горелката. Същата процедура се извършва задължително при изключване на горелката поради свършване или изчерпване на пелети в бункера. След като горелката е монтирана на горивната камера,котела или печка е необходимо да се захрани от електрическата мрежа.


ВНИМАНИЕ ! Свързването да се извърши от правоспособен ел. техник, като се обърне особено внимание към защитното заземяване на устройството. Шнековият транспортъор се свързва към контакта намиращ на пелетната горелка. Задължително е захранването на горелката да се осъществи през авариен термостат настроен на не повече от 105 С и измерващ температурата на горивната камера. Захранващия кабел да бъде със сечение не по малко от 3х1 мм2.

Стартиране на горелката:

За нормална работа на отоплителната система и от гледна точка на безопасността преди първоначалното включване на горелката е необходимо задължително  да се провери дали циркулационната помпа е включена правилно в електрическата мрежа. Ако към отоплителната инсталация е включен стаен терморегулатор ,той трябва да бъде настроен на температура по-висока от околната в момента. Да се направят необходимите настройки на температурите ( максимална на изключване и минимална на включване) според нуждите на клиента, както и да се проверят или променят някои препоръчителни от производителя параметри ( до които има достъп). Пелетната горелка може да се стартира, когато е монтирана към съответно отоплителен уред ( горивна камера за вграждане, котел или печка), който е свързан с комин осигуряващ достатъчно тяга, подадено е напрежение и се подават пелети посредством шнековия транспортъор. Когато горелката е готова за стартиране натиснете бутона Start/ Stop и го задръжте натиснат в продължение на около 2 -3 сек. Включва се в режим продухване, след като е почистена пелетната горелка подава необходима доза за запалване. При подаване на необходимо количество пелети шнекът спира и се включва запалващият  нагревател заедно с вентилатора, така се стартира режим "ЗАПАЛВАНЕ".


Работата на горелката се следи от фотосензор. Щом фотосензорът регистрира горене, подава сигнал на следващия режим " РАЗПАЛВАНЕ". След изтичане на зададеното време за разполагане на горелката минава в режим "ГОРЕНЕ". При достигане на зададена максимална температура на водата пелетната горелка преустановява работа си, като остава в режим "ГОТОВНОСТ".  и чака да се достигне зададена минимална температура, за да се включи отново.


- Ако по време на работа се намали зададената температура на стайния термометър , то горелката ще се изключи;

- Ако по време на покой , при достигната температура се увеличи зададената температура на стайният терморегулатор, то горелката ще се включи по описания алгоритъм;

- Ако управлението  на горелката  не е свързано към стаен терморегулатор, то горелката ще спира и ще се стартира при достигане съответно на максимална и минимална  температура, които са зададени според нуждите на клиента;

- Ако пелетите не се запалят, автоматично ще започне нов опит за запалването им;

- Ако фотосензорът  не  регистрира  пламък по време на работа  горелката и ще се изключи и ще изпише "АВАРИЯ";

- Ако са неуспешни опитите за заплване, например при свършване на горивото ( пелети) , то пелетната горелка се изключва и преминава в режим "АВАРИЯ", който е сигнал за потребителя, че е необоходима намеса за отстраняване на причинат;

- При прекъсване на електричеството захранване и възстановяването му стартирането на горелката е автоматично;


Регулиране на горелката:


Ако съоръжението не функционира задоволително:


-          Да се провери качеството на пелети ( трябва да бъдат без прах). При нормална работа на горелката, върху скарата трябва да има толкова пелети, че отворите на скарата да бъдат покрити.

-          Да се провери температурата на изгорелите газове ( 175-250 C). Ако температурата е много висока, да се намали подаването на пелети. Ако температурата е много ниска , да се увеличи количеството на подавания въздух.

Критерий за добра работа на пелетната горелка е цветът на пламъка (ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЖЪЛТ). Когато той е тъмночервен, примесен с дим най-вероятно количеството на подавания въздух е по-малко от необходимото за добро горене и трябва да се увеличи.

Регулирането на въздуха влияе съществено върху режима на горене,стремежът  трябва да бъде за спокойно, устойчиво горене, без остатък.

Понякога е възможно , ако първоначалната доза за зареждане при палене е голяма да се получи“ЗАДАВЯНЕ“ на горелката, т.е. тя не може да запали. Това се получава от факта,че първоначалната доза е по-голяма от необходимото и се получава натрупване на пелети в областа на запалващия нагревател.

Ако е останала жар от предишно горене, тя запалва пелети, регистрира се пламък и горелката влиза в работен режим преди да се запалят пелетите до запалващия нагревател.

Препоръчва се след настройване на пелетната горелка да се ползва едно и също гориво.


ЗАБЕЛЕЖКА : при регулиране на горелката е необходим уред за анализиране на изгорелите газове.


Обслужване на горелката:


ВАЖНО! ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА Е НЕОБХОДИМО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ ЧРЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА!


Горелкта за изгаряне на пелети е конструирано така, че да изисква минимално обслужване. Нивото на обслужване е пряко зависимо от качеството и големината на използваните пелети.


Отстраняване на пепелта:


При изгаряне на пелети от дървесина остава пепел от около 0.5% до 1.5% в зависимост от качеството  на използваните пелети. От опит ще се определи колко често трябва да се чисти горелката в зависмост от големината на горивната камера за вграждане или котел и вида на използваното гориво. Необходимо е да се отстрани пепелта от горелката и горивната камера и да се складира в затворен съд. Препоръчваме горелката да се почиства на всеки 24 часа или в зависмост от натрупването на пепел, но да не превишава период от 48 часа.


Почистването на огнището на горелката става като се извади пепелника както и да се извади и почисти самото огнище и да се върне внимателно и застопори към пелетната горелка.


Периодично да се проверяват димоходите и димосборника на камината и ако има задръстване да се почисти.


Разход на гориво:


1. При оптимална мощност – 1.5 кг. на час


2. При номинална мощност – 2.5 кг. на час


3. При максимална мощност – 6 кг. на час

( Разхода варира зависимост от външната температура и желана вътрешна температура)


Пелетните горелки на Камини Евростандарт са оборудвани с интелигентен електронен контролер NATURELA “NPBC-V4C  с цветен дисплей. Благодарение на вградения 32 битов микропроцесор има интуитивен интерфейс за управление със съвременен дизайн на всички менюта. Възможност за вграждане на WiFi модул NRM-W3 в контролния модул, за свързване със системата и управление през Интернет приложение " Naturela Smarthome".


Работни фази:

-          Почистване

-          Зареждане

-          Палене

-          Разгаряне

-          Поддържане

-          Мощност Р1

-          Мощност Р2

-          Мощност Р3

-          Междинно чистене

-          Гасене

-          Горивната камера при работа на пелети, може да се програмира да да се включва и изключва в желан от вас час , като Ви  създава по-голям комфорт  съобразен с вашите  желания.

Срок за изработка 25 работни дни!


гр. София
кв. Дианабад
ул. Крум Кюлявков 25-В
www.kamini-eurostandart.com


02 / 427 55 04
0889 / 455 222
0887 / 655 222
0889 / 111 401
Покажи :
Сортиране по:
Пелетни горелки - 5 до 30 kW Пелетна горелка - 30 kW СРОК ЗА ИЗРАБОТКА 25 РАБОТНИ ДНИ

Пелетна горелка - 7 до 33 kW

Пелетната горелка се разполага така, че да има достатъчно място за чистене, отстраняване на сажди о..

0,00лв.

пелетни горелки за камини, горелки български за пелети, пелетни горелки диа