Експлоатация на камина

Горивни камери тм Камини Евростандарт са предназначени да работят на дърва , еко-брикети и пелети.

1. Да не се употребяват твърди горива (корк, ПДЧ,Чамов материал, нетвърдо гориво, пластмаса, въглища, др. PVC – та.),  за разпалване и поддържане огъня на камината –  освен дърва . Забранено е горенето на „изцапани“ дървета, т.е. обработени или покрити с лак, на дървесни отпадъци или на стари мебели. Такива дървета могат да повредят вашия отоплителен уред и да предизвикат отделяне на замърсяващи въздуха токсични емисии! ( Доброто дърво за огрев е „чистото“ и сухо дърво). Горивната камера е предназначена да гори само на дърва . Всичко останало е забранено! 


Задължителната височина на комина е минимум 4-6 метра – изискване за добра тяга. Когато камината е в къща, задължително комина завършва с поставена шапка.За оптимално горене влажността на цепениците не трябва да бъде по-висока от 20%. Освен това е необходимо да знаете, че използването на мокри цепеници води до замърсяване със сажди, част от които полепват по вътрешната страна на стъклото( т.е. стъклото ще се зацапва по-бързо ).


2.     Инструкции при поставяне на дърва в камината:

Вратата на горивната камера се отваря постепенно, за да може да влезе необходимия кислород в камината и да се избегне вкарването на дим в стаята. Клапата за въздух и регулатора на тяга трябва да са отворени.

Камината задължително трябва да има два отвора – за топъл и за студен въздух;

При наличие на горен или долен плот дървена греда, задължително горивната камера или огнището на камината е тип затворено със стъклена врата. Първите няколко запалвания ще спомогнат за отстраняване на влажността на комина и за изсушаване на детайлите на облицовката на камината. Използвайте предпазна ръкавица при отваряне и затваряне на врата ( хоризонтално или вертикално отваряне), за да не се изгорите, когато камината е в работен режим ( запалена). Не ви препоръчваме да подклаждате непрекъснато камината, тъй като при всяко отваряне на вратата горивната камера се охлажда. Горенето е по-добро, когато жарта е събрана на едно място около скарата. Клапанът за подаване на първичен въздух е единственият механизъм, който позволява да регулирате топлината, произвеждана от вашата горивна камера.

3.     Монтаж горивни камери с въздушна риза:

При монтаж на горивна камера с въздушна риза, изискването е задължително да се пусне по 1 въздуховод от всяко помещение – обратно към вентилатора на горивната камера. Пример: при отопляване на три помещения – 6 въздуховода, 3 с топъл въздух към всяко помещение и 3 въздуховода обратно към вентилатора. По този начин въздухът циркулира в цялия обект. Ако не се спазят изискванията, има голяма опасност вентилатора да засмуче дим от горивната камера.

При този вид монтаж е много важно първичният въдух (под горивната камера от ф60 – ф110), да бъде отведен с въздуховод навън. Горивната камера има термостат, който отваря при 60 градуса. Под 60 градуса вентилаторът автоматично се изключва (за да не вкарва студен въздух). Към комплекта е включен и регулатор за обороти – увеличаваящ или намаляващ силата на въздушния поток. Горивната камера трябва да се монтира на готова (чиста) настилка, за да не засмуква вентилатора прах и мръсни частици.  При ремонтни дейности, вентилатора трябва да се изключи, за да не засмуква прах от строителните материали (вентилатора може да изгори).

 

4.     Изолация:

Пожароустойчива вата – 3 см –  около горивната камера и облицовката на камината конструкцията  на разстояние 10см.

Горивната камера не трябва да има допир с изолацията – разстояние 10см.

Нормално е при първите няколко запалвания да се отдели дим или миризма дължащи се на обгарянето на смазките на димоотвода.

Поради тази причина изберете хубав топъл ден, за да може да отворите прозорците на помещението.Първите три пъти запалете камината слаб огън, който да гори около 2 часа. Уверете се , че е осигурен достъп на въздух чрез дърварник или решетка в основата на камината.Ако има външен въздух се уверете че решетката или клапата е отворена. Безопасното разстояние на горивната камера по отношение на запалимите материали (фотъойли, мебели от дърво и ратан, завеси и др.) трябва да бъде поне на 120 см.

 

Камината се поставя върху стабилен хоризонтален негорим под . За предпазването на пода може да се използва стабилна и негорима подложка. В областта на излъчване на камината, на разстояние 80 cm около нея не бива да има никакви горими и повреждащи се от излъчваната топлина предмети. Преди да свържете камината към комина, посъветвайте се със специалист.

Свързващите елементи ( розетка и кюнци ) трябва да са монтирани плътно и трайно, но така, че да не навлизат в проходното сечение на комина. Димоотвода да е със същия размер сечение както наставката на камината. Препоръчително е камината да работи със самостоятелен комин. Ако се свързват и други отоплителни уреди в същия комин, той трябва да е разчетен за това. Към камината трябва да постъпва свеж въздух, при необходимост се осигурява приток от съседни помещения или на външен въздух. Горивния процес на камината не трябва да изпитва недостиг на въздух при действието на гравитационни или принудителни аспирации, тъй като това е предпоставка за непълно изгаряне или връщане на изгорели газове в помещенията.

Влагата в дървата намалява тяхната топлина на изгаряне. Голяма част от топлината се изразходва за изпаряване на водата, а остатъкът може да се окаже недостатъчен за осигуряване на нужното отопление. За пример, 10 кг. влажни дърва може да означава 5 кг. сухи дърва и 5 литра вода, добавена в огъня. Водната пара понижава температурата на горене и спомага образуването на сажди, които се натрупват и образуват черен твърд слой по стъклокерамиката.

 

Термоустойчивата боя, с която е боядисана горивната камера се изпича по време на първите едно две запалвания и става механически устойчива.

За предотвратяването на кондензация и възможна корозия, когато камината не се експлоатира продължително време ( например през неотоплителния период ), тя трябва да бъде почистена от пепел и остатъци от гориво, а вратата леко открехната.

 

5. Гаранцията на горивната камера важи само, ако камината се пали с дърва .Не се позволява използването на други запалими материали, като корк, ПДЧ, пластмаса, въглища, твърди горива , др. PVC – та.         Съдържанието на сяра в дървата може да изцапа стъклото до такава              степен, че то да стане напълно непрозрачно.

 

6.     Проверявайте състава им преди употреба. Никога не използвайте вода, за да изгасите огъня.     Стъклото, вратата и предната част на горивната камера се нагряват  и могат да останат горещи дълго време след спирането на горенето. Съществува риск от изгаряне, затова предупредете децата си и бъдете внимателни по отношение на техните действия. Почиствайте редовно пепелта от горивната камера от пепелника , когато камината не работи и пепелта е изстинала (може и със специален уред за изсмукване на пепелта). Почистването на стъклото става със специален почистващ препарат на база сода каустик. Използвайте гумени ръкавици. Строго забранено е използването на спирт или всяка друга запалима течност за разпалване на огъня.

 

7.     Почистване комина

 

За да избегнете риск от  възпламеняване на комина, предизвикано от натрупването на налепи по тръбите, трябва да ангажирате квалифицирано лице, което да почисти комина поне 1 път годишно, в случай на непрекъсната употреба и особено ако поддържате слабо горене на камината. Не се препоръчва почистване с химични вещества. Ако все пак използвате такива вещества, то те трябва да са специално предназначени за целта и се прилагат само след механично почистване на комина.

 

8. Гаранцията на горивната не включва подмяна на счупено стъкло и керамика вермикулит , вследствие на механичен удар при носене или монтаж (когато пренасянето и монтажа се извършват от клиента), както и подмяна на елементи от горивната камера, увредени вследствие на употреба в разрез с настоящите инструкции.

 

9. Важно! Съветваме Ви добре да се разпалят дърветата преди да се затвори камината. Дейността на огнището зависи много от атмосферните условия. Бъдете внимателни! При силен вятър тегленето е много силно, докато при мъгла няма теглене.

 

Препоръчваме ви за всяка допълнителна информация, както и за монтаж на горивната камера в съответствие с настоящите правила, да се обръщате към ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ. От това зависи вашата сигурност, както и тази на вашите близки.    


-          Не забравяйте да уведомите ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ СИ за инсталирането на камина.

-          Забранени са всякакви промени и модификации на уреда.

Използвайте само резервни части, предоставени от Камини Евростандарт.